Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Verdien av data ligger i bruken

Sted Oslo
Adresse Regjeringskvartalet R5, Akersgata 59, Oslo(kart)
Startdato 29.11.2016 11:30
Sluttdato 29.11.2016 15:30
Påmeldingslink [Aktiviteten er avsluttet.]
Pris 0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Difi inviterer til seminar om viderebruk av offentlige data.

Målgruppe

Gjennom Digital agenda for Norge har regjeringen bestemt at det skal utarbeides strategier/handlingsplaner for fem utvalgte områder, nemlig statlige utgifter, kultur, geodata, forskningsdata og transport. En naturlig målgruppe for seminaret vil være både politisk og faglig ledelse, i tillegg til medarbeidere fra relevante departement. Samtidig befinner store deler av de dataene vi ønsker at skal tilgjengeliggjøres i underliggende etater. Derfor vil også ledelse og andre ansatte i disse ha godt utbytte av seminaret.

Seminaret vil være faglig nyttig for alle som jobber med, eller er interessert i tilgjengeliggjøringen av data på en generell basis.

Generelt

Programmet er tredelt: Den første delen vil gjøre rede for norske forutsetninger for og arbeidet med viderebruk av offentlige data.

I samme del vil vi klargjøre noen europeiske aspektene ved tilgjengeliggjøring av offentlige data.

Den andre delen består av innlegg fra representanter fra fem områder i offentlig sektor som regjeringen har satt et særlig fokus på gjennom Digital agenda for Norge, som ble publisert i april i år.

Den siste delen vil bestå av presentasjoner fra virksomheter som viderebrukere offentlige data.

Hovedmålet med seminaret er å involvere de departementer og underliggende etater som er ansvarlig for de ulike områdene i det felles arbeidet med tilgjengeliggjøring av offentlige data. Det er også en målsetting å vise hvordan data som er tilgjengeliggjort for viderebruk, faktisk blir viderebrukt.

Møt opp i god tid.

Slik at alle kommer igjennom sikkerhetskontrollen.

Program

Del 1 — Innledning

Kl. 11.30 Registrering og lunsj

Kl. 12.00 Velkommen ved møteleder Katarina de Brisis, KMD

Kl. 12.02 Åpning ved statssekretær Paul Chaffey, KMD

Kl. 12.15 «Open Data — past and future» ved Marc De Vries, Partner, The Green Land

Del 2 — Oppfølging av Digital agenda for Norge

Kl. 12.45 Status i fem utvalgte sektorer ved Difi

Kl. 12.50 Forskning  ved Hanne Monclair, Kunnskapsdepartementet og Roar Skålin/Marte Qvenild, Forskningsrådet

Kl. 13.00 Kultur ved Bjørn Olav Tveit, Kulturdepartementet

Kl. 13.10 Geodata ved Kari Strande

Kl. 13.20 Statlige utgifter ved Astri Tverstøl, Finansdepartementet 

Kl. 13.30 Kaffepause

Kl. 13.45 Transport ved Ida Monclair, Samferdselsdepartementet

Kl. 13.55 Oppsummering ved Difi

Del 3 — Hva brukes offentlige data til i dag?

Kl. 14.05 Eiendomsprofil, ved Petter Nyborg, daglig Leder

Kl. 14.20 Holder de Ord ved Tiina Ruohonen

Kl. 14.35 Prehospital-prosjektet i Helsedirektoratet ved Håkon Haaheim

Kl. 14.50 BMW ved Marius Tegneby, Kommunikasjonsdirektør

Kl. 15.05 Kommunebarometeret og leverandørdatabasen ved Vegard Venli, Kommunal rapport

Kl. 15.20 Avslutning/oppsummering

Kl. 15.30 Slutt

Sist endret 25.11.2016