Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Kurs og seminar

Oversikt over kurs og seminar etter dato.

2018 - Første halvår
04.04 kl. 9:00 Balanserte anskaffelser gjennom dialog - bygg og anlegg - for byggherrer Oslo
04.04 kl. 9:00 Best Value metoden med B+-sertifisering Oslo
04.04 kl. 12:00 Dialogmøte for systemleverandører – EHF for dokumentasjonsbevis Oslo
05.04 kl. 13:00 Seminar/Webinar: Innovasjonspartnerskap – introduksjon for leverandører Oslo
06.04 kl. 9:00 Balanserte anskaffelser via dialog - digitale bestillingsløsninger - for leverandører Oslo
10.04 kl. 10:00 Best Value for leverandører - entreprenører og rådgivere Oslo
12.04 kl. 8:30 Arbeidsseminar om LCC behov og løsning - Bli med på å lage et nytt veikart for LCC for offentlige bygg! Oslo
12.04 kl. 9:00 Balanserte anskaffelser gjennom dialog - digitale bestillingsløsninger - for oppdragsgivere Oslo
12.04 kl. 9:00 eFormidling - informasjonsmøte med Tieto og Altinn Oslo
12.04 kl. 13:00 eFormidling - informasjonsmøte med EVRY og Altinn Oslo
13.04 kl. 9:00 eFormidling - informasjonsmøte med Acos og Altinn Oslo
16.04 kl. 9:00 Ønsker du å sette i gang mentorprogram i egen virksomhet? Oslo
17.04 kl. 9:00 Innføringskurs i regnskap for statlige virksomheter (DFØ) Oslo
18.04 kl. 9:00 Virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for bruttobudsjetterte virksomheter (DFØ) Oslo
19.04 kl. 9:00 Virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for nettobudsjetterte virksomheter (DFØ) Oslo
23.04 kl. 12:00 Faglig arena for informasjonsforvaltning: Åpne data Oslo
25.04 kl. 9:00 Kurs i samfunnsøkonomisk analyse (DFØ) Oslo
26.04 kl. 8:30 Frokostseminar – Miljømerkeordninger og annen dokumentasjon Oslo
26.04 kl. 9:00 Innføringskurs i tilskudd (DFØ) Oslo
03.05 kl. 9:00 Nettverkssamling for VANOS (Virksomhetsarkitekter i norsk offentlig sektor) Oslo
08.05 kl. 9:00 Orden i eget hus - erfaringer og utfordringer i begrepsarbeidet Oslo
22.05 kl. 9:00 Best Value metoden - prestasjonsinnkjøp Oslo
23.05 kl. 9:00 Brukarråd for Difis fellesløysingar Loen
24.05 kl. 10:00 Samling 2 - Ny som leder i staten - vår 2018 Oslo
29.05 kl. 9:00 Hva betyr regnskapsdata i styringen? (DFØ) Oslo
31.05 kl. 9:00 Vårslipp av Difis nye e-læringskurs Oslo