Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Kurs og seminar

Oversikt over kurs og seminar etter dato.

2018 - Andre halvår
08.10 kl. 8:00 Tid for endring? Reforhandling av hovedavtalen i staten Oslo
11.10 kl. 8:30 Robotisering og kunstig intelligens Oslo
12.10 kl. 9:00 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) - frokostseminar: Erfaringsdeling i arbeidet med tildelingsbrev Oslo
12.10 kl. 10:00 Forum for oppdragsgivere IKT - vurdering av sikkerhet for skytjenester Oslo
15.10 kl. 0:00 Best Value metoden - for oppdragsgivere og leverandører Oslo
15.10 kl. 9:00 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) - Innføringskurs i regnskap for bruttobudsjetterte virksomheter Oslo
16.10 kl. 9:00 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) - Innføringskurs i de statlige regnskapsstandardene (SRS) for bruttobudsjetterte virksomheter Oslo
17.10 kl. 8:00 Få med deg kanskje Norges beste råd om digitalisering! Oslo
17.10 kl. 9:00 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) - Kundeforum 2018 Trondheim
18.10 kl. 9:00 Innovasjon i eget hus Oslo
19.10 kl. 9:00 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) - Innføringskurs i utredningsinstruksens minimumskrav og forenklet analyse Oslo
24.10 kl. 9:00 Balanserte anskaffelser for avfallstransport Oslo
25.10 kl. 8:30 Frokostseminar - Informasjonssikkerhet i styringsdialogen Oslo
30.10 kl. 9:00 Effektivisering gjennom anskaffelser Oslo
31.10 kl. 8:30 Difi og EVRY inviterer til seminar/webinar om digital fakturering Oslo
31.10 kl. 9:00 Difis høstkonferanse om informasjonssikkerhet i offentlig sektor Oslo
31.10 kl. 12:30 Difi og Visma inviterer til seminar/webinar om digital fakturering Oslo
01.11 kl. 8:00 Informasjon – hvordan bruke sentrale infokilder Oslo
07.11 kl. 9:30 Veiledningssamling om medfinansiering Oslo
08.11 kl. 12:00 Best Value metoden - for oppdragsgivere og leverandører Trondheim
20.11 kl. 9:00 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) - Hva betyr regnskapsdata i styringen? Oslo
22.11 kl. 8:30 Best Value metoden - for oppdragsgivere og leverandører Bergen
22.11 kl. 9:00 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) - Kurs i samfunnsøkonomisk analyse Oslo
23.11 kl. 12:30 AVANT-kurs Oslo
26.11 kl. 9:00 Balanserte anskaffelser gjennom dialog – skytjenester, samling 3 Oslo
27.11 kl. 9:00 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) - Mål- og resultatstyring i virksomhetsstyringen Oslo
27.11 kl. 9:30 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) - Regnskapsdagen 2018 Oslo
29.11 kl. 8:00 EU/EØS-halvdagsseminar: Europakompetanse: EØS-rettslige tema Oslo
29.11 kl. 9:00 Erfaringsseminar om e-læring: Hvordan få til gode læringsløp? Oslo
07.12 kl. 9:30 Veiledningssamling om medfinansiering Oslo