Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Kurs og seminar

Oversikt over kurs og seminar etter dato.

2017 - Andre halvår
04.09 kl. 12:30 Nettverkssamling for digitalt førstevalg: (1) Digital modenhet - Hvorfor er dette viktig og hvordan øke virksomhetens digital modenhet? Oslo
06.09 kl. 10:00 Aksesspunktforum Oslo
07.09 kl. 10:00 EHF-brukerforum Oslo
07.09 kl. 10:00 Samling 1 - Ny som leder i staten - høst 2017 Oslo
08.09 kl. 9:00 Fagarena for informasjonsforvaltning Oslo
12.09 kl. 0:00 Kurs: Balanserte anskaffelser gjennom dialog Stavanger
12.09 kl. 12:00 Webinar: Hvordan installere eInnsyn Webinar
15.09 kl. 9:00 Endring til frokost - Frokostmøte om endringsledelse Oslo
18.09 kl. 12:30 AVANT-seminar Oslo
20.09 kl. 8:30 Innkjøpsledernettverk - for statlige og kommunale innkjøpsledere Oslo
22.09 kl. 9:00 Frokostseminar – Digitalt førstevalg; hvordan er møtet med offentlig sektor? Oslo
27.09 kl. 10:00 Digitalt førstevalg – hvordan utvikle gode, brukerorienterte tjenester? Oslo
29.09 kl. 11:30 Nettverkssamling 2 for digitalt førstevalg - brukerorientering Oslo
02.10 kl. 10:00 Innføringskurs i planlegging og gjennomføring av IKT-øvelser Oslo
09.10 kl. 9:00 Dine personopplysninger er gull verdt! Oslo
10.10 kl. 9:00 Fagarena for informasjonsforvaltning Oslo
13.10 kl. 9:00 Balanserte anskaffelser gjennom dialog – Miljøvennlig kollektivtransport med buss - for leverandører Oslo
16.10 kl. 10:00 Skytjenester er her for å bli! Oslo
16.10 kl. 13:00 Best Value metoden - prestasjonsorientert innkjøp Oslo
17.10 kl. 9:00 Balanserte anskaffelser gjennom dialog – Miljøvennlig kollektivtransport med buss - for innkjøpere Oslo
25.10 kl. 8:30 Digitaliseringsrådet inviterer til frokostseminar! Gordiske knuter i digitaliseringsprosjekter – hvordan kan vi løse dem? Oslo
26.10 kl. 8:30 EU/EØS-halvdagsseminar: Grunnleggende om institusjoner og beslutningsprosesser i EU, EFTA og EØS Oslo
27.10 kl. 9:00 Endring til frokost - Frokostmøte om endringsledelse Oslo
31.10 kl. 9:00 Balanserte anskaffelser gjennom dialog - Totalentreprisetjenester - for leverandører Oslo
06.11 kl. 9:30 Veiledningssamling: Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekt i statlige virksomheter Oslo
07.11 kl. 9:00 Balanserte anskaffelser gjennom dialog - Totalentreprisetjenester - for byggherrer Oslo
20.11 kl. 13:00 Best Value metoden - prestasjonsorientert innkjøp Oslo
23.11 kl. 8:30 EU/EØS-halvdagsseminar: Europakompetanse: EØS-rettslige tema Oslo
30.11 kl. 9:00 Erfaringsseminar om e-læring: Hvordan få til gode læringsløp? Oslo
01.12 kl. 9:00 Endring til frokost - Frokostmøte om endringsledelse Oslo
04.12 kl. 10:00 Samling 2 - Ny som leder i staten - høst 2017 Oslo
06.12 kl. 9:30 Veiledningssamling: Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekt i statlige virksomheter Oslo
12.12 kl. 9:00 Fagarena for informasjonsforvaltning Oslo